Home/Voor organisaties/Universiteit Maastricht

Evaluatie onderzoek Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht heeft in 2019 een onderzoek uitgevoerd om het Lift je leven programma te evalueren. Met behulp van diepte-interviews, groepsinterviews en vragenlijsten die afgenomen zijn bij oud-deelnemers en begeleiders, is onderzocht in hoeverre het programma invloed heeft op de leefstijl en duurzaamheid.

De conclusie luidt: deelnemers aan het Lift je leven programma zijn tevreden over wat ze geleerd hebben. Ze schrijven die positieve effecten toe aan de begeleiders, het werken in de groep, en de gestructureerde activiteiten. Deelnemers ervaren minder stress en geven aan dat de sociale contacten en vaardigheden zijn verbeterd.

Nieuwsbrief lezen?

Ik meld me aan voor de nieuwsbrief

Samenwerkingspartners