Stichting Lift

Stichting Lift is opgericht in 2012 en wil mensen in staat stellen een duurzame leefstijl te ontwikkelen en vooral in de praktijk te brengen. Dit doen we met het Lift je leven programma, dat is ontwikkeld op de drie pijlers Geld, Groen en Gezondheid. Ons ideaal is dat mensen zorgvuldig omgaan met de wereld waar we allemaal in leven. Zorgvuldig met spullen en geld, de aarde en de natuur, met zichzelf en ook… zorgvuldig met elkaar.

Stichting Lift richt zich op een blijvende gedragsverandering en wil een positieve impact hebben op het leven van mensen. Daarmee leggen we de lat behoorlijk hoog. Gelukkig maar, want de resultaten laten zien dat we onze ambities waar kunnen maken.

De organisatie

Erwin Bel
directeur-bestuurder

Derk de Kloet
voorloper, trainer en coach

Liselotte Maas
marketing & communicatie