Voor wie?

Iedereen die meer greep wil krijgen op zijn geld en zijn leven, heeft baat bij het Lift je leven programma. Of dit wel of niet een probleem is, doet er eigenlijk niet toe.

Als je vindt dat je geld alsmaar door je vingers glipt, als je een leuker leven wilt, duurzamer wilt leven of gewoon lekkerder in je vel wil komen te zitten, dan kun je meedoen. Voorwaarde is wel dat je je actief inzet. En je moet open kunnen staan voor andere mensen, want je werkt in een groep.

Speciaal voor laag geletterden is er aangepast materiaal.

Dit programma is niet geschikt voor mensen die (geld)problemen hebben door een verslaving of psychiatrische problematiek.