Home/Lift je leven!

Lift je leven!

Het Lift je leven actieprogramma

Het Lift je leven programma ondersteunt mensen om bewuster en effectiever te worden op het gebied van Geld, Groen & Gezondheid. Het actieprogramma geeft handvatten zodat echt aan gedragsverandering wordt gewerkt. De gekwalificeerde begeleiders zorgen ervoor dat daarbij ook actief de zelfredzaamheid wordt bevorderd.

Ontwikkeld vanuit een wetenschappelijke basis

Het Lift je leven programma is in 2012 ontwikkeld en heeft als doel om een duurzame leefstijl te bevorderen. Het programma is voortgekomen uit het promotieonderzoek van Jeanine Schreurs ‘Living with Less: Prospects for Sustainability’ (2010). Schreurs onderzocht op welke manier mensen hun leefstijl (moeten) aanpassen als ze met minder geld moeten gaan leven. In haar visie hangen deze – soms noodgedwongen – aanpassingen samen met duurzaamheid in de zin van: goed met geld omgaan, milieubewust gedrag, welzijn en een betere gezondheid.

Inzichten uit het promotieonderzoek zijn onder meer:

  1. Leven met minder is voor veel mensen een negatieve en stressvolle aangelegenheid, maar gaandeweg hebben mensen ook positieve belevingen;
  2. Een (gedwongen) terugval in bestedingsmogelijkheden is een zeer ingrijpende levenservaring;
  3. Ongeacht de financiële positie moet iedereen die zijn leefstijl gaat aanpassen oplossingen vinden op het gebied van onder andere besparingen, energie, wonen en het herijken van de identiteit en zelfrespect. (Schreurs, 2010).

Aan de hand van deze inzichten is het Lift je leven programma ontwikkeld.

Lees de folder

In onze folder lees je meer over lift je leven.
Ook handig om met anderen te delen.

Lees de folder

Het Lift je leven-programma wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,6.

“Ik heb een boost in zelfvertrouwen gekregen.”

deelnemer Lift je leven programma