We hebben iets nieuws: Lift SOLO

Het doet recht aan de vragen die uit de praktijk zijn gekomen, door onder andere HR professionals. Organisaties zien ook steeds meer de toegevoegde waarde van het Lift je leven programma voor medewerkers. In het kader van duurzame inzetbaarheid is er juist behoefte aan een individueel programma. De preventieve kracht die in het programma zit kan veel leef- en werkplezier brengen met bewustzijn op een duurzame leefstijl.

Goed met Geld, Goed met Gezondheid en Goed met Groen!

Het Lift SOLO programma is een concreet en positief actieprogramma.
Met 8 sessies van 1,5 uur over een periode van 3 maanden zorgen voor bewezen resultaat.

Meer weten? Info@stichtinglift.nl

Op de foto: Coach Denise Keppel van het Lift SOLO programma.