De Bilt – Vijf jaar Lift

Het is vijf jaar geleden dat het Lift je leven programma voor het eerst van start ging binnen gemeente De Bilt. Een lustrum dus. Met de negen groepen die er georganiseerd zijn, hebben we mooie resultaten behaald. naast het volledige programma, hebben we ook workshops gegeven, zoals in het ‘In Between’ café. Workshops speciaal voor werkzoekenden, die (even) met minder geld moeten rondkomen en voor diegenen die actief aan de slag willen met een gezonde leefstijl.